[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"\/plugins\/sectionOne\/img\/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"T\u00edtulo principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Pol\u00edtica de privacitat <\/h1>","limit":1,"order":50},{"id":"html","name":"Html","className":"HtmlPlugin","icon":"fas fa-code","hash":["urggnca4ais"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-htmlPlugin","value":"<p><span style=\"color: #333333;\"><span style=\"font-family: Open Sans, Helvetica, Arial, sans-serif;\"><span style=\"font-size: small;\">De conformitat amb el que s'estableix en la normativa vigent en Protecci&oacute; de Dades de Car&agrave;cter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de L'ANOIA AG&Egrave;NCIA&nbsp;PROPIETAT<\/span><\/span><\/span><span style=\"color: #333333;\">&nbsp;<\/span><span style=\"color: #333333;\"><span style=\"font-family: Open Sans, Helvetica, Arial, sans-serif;\"><span style=\"font-size: small;\">IMMOBILI&Agrave;RIA SL amb CIF B62653423 i domicili social situat en C\/Pilar, 10 - 08786, CAPELLADES (BARCELONA), amb la finalitat d'atendre les seves consultes i remetre-li informaci&oacute; relacionada que pugui ser del seu inter&egrave;s. En compliment amb la normativa vigent, L'ANOIA AG&Egrave;NCIA&nbsp;PROPIETAT<\/span><\/span><\/span><span style=\"color: #333333;\">&nbsp;<\/span><span style=\"color: #333333;\"><span style=\"font-family: Open Sans, Helvetica, Arial, sans-serif;\"><span style=\"font-size: small;\">IMMOBILI&Agrave;RIA SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.<\/span><\/span><\/span><br \/><br \/><span style=\"color: #333333;\"><span style=\"font-family: Open Sans, Helvetica, Arial, sans-serif;\"><span style=\"font-size: small;\">Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vost&egrave; es compromet a notificar-nos qualsevol variaci&oacute; i que tenim el seu consentiment per a utilitzar-los per a les finalitats esmentades.<\/span><\/span><\/span><br \/><br \/><span style=\"color: #333333;\"><span style=\"font-family: Open Sans, Helvetica, Arial, sans-serif;\"><span style=\"font-size: small;\">L'ANOIA AG&Egrave;NCIA&nbsp;PROPIETAT<\/span><\/span><\/span><span style=\"color: #333333;\">&nbsp;<\/span><span style=\"color: #333333;\"><span style=\"font-family: Open Sans, Helvetica, Arial, sans-serif;\"><span style=\"font-size: small;\">IMMOBILI&Agrave;RIA SL informa que procedir&agrave; a tractar les dades de manera l&iacute;cita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. &Eacute;s per aix&ograve; que L'ANOIA AG&Egrave;NCIA&nbsp;PROPIETAT<\/span><\/span><\/span><span style=\"color: #333333;\">&nbsp;<\/span><span style=\"color: #333333;\"><span style=\"font-family: Open Sans, Helvetica, Arial, sans-serif;\"><span style=\"font-size: small;\">IMMOBILI&Agrave;RIA SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perqu&egrave; aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilaci&oacute; quan siguin inexactes.<\/span><\/span><\/span><br \/><br \/><span style=\"color: #333333;\"><span style=\"font-family: Open Sans, Helvetica, Arial, sans-serif;\"><span style=\"font-size: small;\">D'acord amb els drets que li confereix el la normativa vigent en protecci&oacute; de dades podr&agrave; exercir els drets d'acc&eacute;s, rectificaci&oacute;, limitaci&oacute; de tractament, supressi&oacute;, portabilitat i oposici&oacute; al tractament de les seves dades de car&agrave;cter personal aix&iacute; com del consentiment prestat per al tractament d'aquests, dirigint la seva petici&oacute; a l'adre&ccedil;a postal indicada m&eacute;s amunt o al correu electr&ograve;nic info@finquesvallbona.net. Al seu torn, l'informem que pot contactar amb el Delegat de Protecci&oacute; de Dades de L'ANOIA AG&Egrave;NCIA&nbsp;PROPIETAT<\/span><\/span><\/span><span style=\"color: #333333;\">&nbsp;<\/span><span style=\"color: #333333;\"><span style=\"font-family: Open Sans, Helvetica, Arial, sans-serif;\"><span style=\"font-size: small;\">IMMOBILI&Agrave;RIA SL, dirigint-se per escrit a l'adre&ccedil;a de correu dpo.cliente@conversia.es o al tel&egrave;fon 902877192.<\/span><\/span><\/span><br \/><br \/><span style=\"color: #333333;\"><span style=\"font-family: Open Sans, Helvetica, Arial, sans-serif;\"><span style=\"font-size: small;\">Podr&agrave; dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamaci&oacute; que consideri oportuna.<\/span><\/span><\/span><br \/><br \/><span style=\"color: #333333;\"><span style=\"font-family: Open Sans, Helvetica, Arial, sans-serif;\"><span style=\"font-size: small;\">Amb enviament del formulari de recollida de dades vost&egrave; accepta la pol&iacute;tica de privacitat de L'ANOIA AG&Egrave;NCIA&nbsp;PROPIETAT<\/span><\/span><\/span><span style=\"color: #333333;\">&nbsp;<\/span><span style=\"color: #333333;\"><span style=\"font-family: Open Sans, Helvetica, Arial, sans-serif;\"><span style=\"font-size: small;\">IMMOBILI&Agrave;RIA SL.<\/span><\/span><\/span><\/p>","limit":-1,"order":101}]

Política de privacitat

De conformitat amb el que s'estableix en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de L'ANOIA AGÈNCIA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA SL amb CIF B62653423 i domicili social situat en C/Pilar, 10 - 08786, CAPELLADES (BARCELONA), amb la finalitat d'atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès. En compliment amb la normativa vigent, L'ANOIA AGÈNCIA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per a utilitzar-los per a les finalitats esmentades.

L'ANOIA AGÈNCIA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que L'ANOIA AGÈNCIA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que li confereix el la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d'aquests, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@finquesvallbona.net. Al seu torn, l'informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de L'ANOIA AGÈNCIA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA SL, dirigint-se per escrit a l'adreça de correu dpo.cliente@conversia.es o al telèfon 902877192.

Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Amb enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privacitat de L'ANOIA AGÈNCIA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA SL.


Cargando datos. Un momento, por favor...